Hur vanligt är det med inbrott i Sverige?

Enligt Polisen sker det tusentals inbrott i Sverige varje år och det är nog en mild tolkning av situationen. Inbrott kan ske även då du är hemma fast det är förstås vanligare att tjuvar försöker när det verkar tomt i bostaden. Då är det ju lättare att i lugn och ro plocka värdefulla saker.

När sker brotten i hem?

Intressant att notera är att inbrott ofta sker omkring våra högtider. Det kan vara under julen såväl som lucia. Detta särskilt när det gäller inbrott i villor. I lägenheter är det ju svårare att göra inbrott då grannar finns så tätt inpå. Den mörka perioden på året är den tid då inbrotten ökar.

Tiden på dygnet är inte lika styrt av ljus eller mörker. Det verkar nämligen som att flest tjuvar inte vill jobba natt. Det beror antagligen på att folk då inte är hemma. Det vanligaste är att folk kommer hem från jobbet och ser att det varit inbrott.

Få ser alla inbrott

Det är sällsynt med vittnesmål om inbrott. Trots att det är så många som sker hela tiden så är det få som ser något. Det kan förstås bero på att vi sällan ser från våra hem in i andra hem. Under jul och nyår anmäls det omkring 100 inbrott per dag.