Kategorier

Bostadsinbrott

Fakta, kunskap och information om inbrott i bostäder i Sverige

Vad är bostadsinbrott?

Ett bostadsinbrott innebär att någon begår en stöld i en bostad man tagit sig in i utan lov.

Det kan handla om att man brutit sig in, eller tagit sig in på annat sätt, i en bostad som t. ex en lägenhet eller en villa utan att man har fått lov att gå in. Det är också bostadsinbrott om det sker i ett fritidshus.

Att begå inbrott och stöld är ett brott vilket man kan bli dömd för i domstol.

Var sker inbrott?

Risken för att drabbas av ett inbrott är som störst att drabbas av i storstadsregionerna. Ca 70% av alla inbrott i Sverige sker i bostäder inkl fritidshus just i dessa regioner.

Det är vanligare att inbrott sker i villor, fritidshus etc än i lägenheter.

Hur många drabbas av bostadsinbrott?

År 2019 polisanmäldes ungefär 14 700 inbrott i bostäder i Sverige. I jämförelse med året innan, 2018, är det en minskning med 14%. Av dessa 14 700 avsåg 8 670 inbrott i villor och 5 990 inbrott i lägenheter.

Samma år, dvs 2019, anmäldes till polisen 75 300 stölder i samband med inbrott i bostad.

Mer och utförligare statistik om inbrott och stölder finns på Brå´s hemsida.

Vem begår inbrott?

Det är framförallt missbrukare som begår inbrott i bostäder. Inbrotten och stölderna begår dem oftast för att finansiera sitt egna missbruk. Dvs ha råd att köpa droger mm.

På senare år har polisen uppmärksammat att det blivit allt vanligare med utländska organiserade stöldligor som begår inbrotten.

Skydda dig mot bostadsinbrott

Det finns många saker du kan göra för att skydda dig mot inbrott och att få ha dina saker och din egendom i fred. Läs gärna på vår sida om hur du kan skydda dig mot bostadsinbrott.

Straff och straffskala för bostadsinbrott